E-kontorisse

Menüü

Kahjukäsitluse blanketid

Kahjukindlustuse hüvitistaotlused ja avaldused

Teade liiklusõnnetusest
Varakahju hüvitistaotlus AN.0765.11
Sõidukikahju hüvitistaotlus TE0777.11
Liikluskindlustuse isikukahju hüvitistaotlus AN.0641.10
Vastutuskahju hüvitistaotlus TE.0780.11
Õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitistaotlus AN.0628.11
Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise teade AN.0629.11
Reisikindlustuse hüvitistaotlus, meditsiiniabi- või reisitõrkekindlustuse korral_AN0630.11
Reisikindlustuse hüvitistaotlus, pagasi- või tsiviilvastutuskindlustuse korral AN.0631.11 
Autovedaja vastutuskindlustuse hüvitistaotlus AN.0767.11
Veosekindlustuse hüvitistaotlus AN.0767.11
Ekspedeerija vastutuskindlustuse hüvitistaotlus AN.0767.11
Lemmikloomakindlustuse hüvitistaotlus AN.0768.11
Kariloomakindlustuse hüvitistaotlus B106 200
Laeva- ja väikelaevakindlustuse hüvitistaotlus AN.0776.11

Elukindlustuse hüvitistaotlused

Ravikindlustuse hüvitistaotlus AV0086.10

Surmajuhtumi hüvitistaotlus AV.0085.10
Lisakindlustuse hüvitistaotlus AV.0085.10