Kaskokindlustuse korral

  • Tee kõik, et tekkinud kahju ei suureneks.
  • Juhtumid tuleb vormistada vastavalt ketivatele seadustele sündmuskohalt lahkumata.
  • Liiklusõnnetused tuleb vormistada kas osapoolte pool koostatud kirjaliku aktiga või juhul kui õnnetuses on inimesed saanud vigastada, kannatanu ei ole teada või osapooled ei ole vastutava isiku osas ühel meelel, tuleb teatada juhtumist politseile.
  • Tulekahjust tuleb teatada päästeametile.
  • Vargusest ja vandslismist tuleb teatada politseile.
  • Muude sündmuste korral (puu kukkumine autole, jääpurikate kukkumine autole) tuleb teatada politseile.
  • Vigastatud sõidukit, mida ei saa korrektselt sulgeda, lukustada ja millel ei saa aktiveerida ärandamisvastaseid seadmeid, ei tohi jätta valveta. Sõiduki sündmuskohalt ära toimetamine on kindlustusvõtja kohustus. Abi saamiseks helista ERGO Autoabi telefonil +372 655 5401.
  • Võimalusel tee kahjustustest ja sündmuskohast pildid.
  • Juhtumist tuleb teatada esimesel võimalusel kindlustusandjale.
  • ERGO kaskokindlustuse kliendile kaasneb tasuta ERGO Autoabi. Tasuta abi pakume tavakasutuses olevate sõidu- ja pakiautodele ning mootorratastele. Abi saamiseks helista telefonil +372 655 5401. Tasuta abi osutatakse üksnes siis, kui helistad just sellele numbrile.
Teade liiklusõnnetusest