Varakindlustuse korral

  • Tee kõik, et tekkinud kahju ei suureneks.
  • Teata juhtunust pädevale ametkonnale – politseile, tuletõrjele vms.
  • Võimalusel tee kahjustustest pildid.
  • Teata juhtunust ERGO esindusele esimesel võimalusel.
  • Esita kindlustusseltsile kirjalik hüvitistaotlus, mis annab aluse kahju käsitlemiseks ja hüvitamiseks.
  • Kodukindlustusega ERGO Maksi kaasneb tasuta ERGO Koduabi, mis annab ööpäevaringset esmaabi koduga juhtunud õnnetuse korral. Tasuta abi osutatakse ERGO Koduabi telefonil 655 5401.