Kahjujuhtum Suurbritannias

Politsei tel: ( +44) 999   
Kiirabi tel: (+44) 999
Rohelise kaardi büroo/infokeskuse tel: (+44) (1908) 830001
Linford Wood house 6-12 Capital Drive, Milton Keynes MK14 6XT

Oluline teada

Politsei tuleb kutsuda, kui
 • on tekkinud isikukahju;
 • üks osapool ei ole nõus vahetama kontaktandmeid.
Kergemate liiklusõnnetuste puhul võib politsei keelduda sündmuskohale tulemast. Inglismaal aitab politsei  vahetada ainult osapoolte andmeid ega tee otsust süülisuse kohta.

Liiklusõnnetuse akt

Inglismaa kodanik võib keelduda LÕ aktile alla kirjutamast, kuna sealsete tavade kohaselt otsustab süülisuse kindlustusselts või kohus.

Muudatused seoses Brexitiga.

1. veebruarist 2020 ei ole Ühendkuningriik enam Euroopa Liidu liikmesriik.
Liikluskindlustuse lepinguga seotud asjaolud alates 1. jaanuarist 2021

 • Eesti sõidukiga Ühendkuningriiki reisides tuleb kaasa võtta roheline kaart
 • Alates 1. jaanuarist 2021 sõlmitud liikluskindlustuse lepingu Ühendkuningriigis kehtiva rohelise kaardi eest võib kindlustusandja võtta täiendavat kindlustusmakset
 • Ühendkuningriigi sõidukile võib sõlmida piirikindlustuse lepingut
 • Ühendkuningriigi sõiduki Eestisse sisenemiseks peab sõiduki suhtes olema kehtiv roheline kaart või piirikindlustuse leping. Kindlustuslepingu olemasolu kontrollib politseiametnik või abipolitseinik (liikluskindlustuse seadus § 80 lg 1), kindlustuseta sõidukit riiki ei lubata (§ 80 lg 2)
 • Ühendkuningriigi sõiduki suhtes ei tohi sõlmida tarnes sõiduki lepingu (liikluskindlustuse seadus §14 lg 4)

Liiklusõnnetus toimub Eestis  

Kui Eestis põhjustatakse kahju Ühendkuningriigi sõidukiga, siis saab kannatanu igal juhul hüvitise. Hüvitise maksab kahju põhjustanud Ühendkuningriigi sõiduki kindlustusandja korrespondent. Eestis või LKF (kui korrespondenti ei ole määratud või kui sõidukil ei olnud liikluskindlustust)

Liiklusõnnetus toimub Suurbritannias

Kui Eesti inimene saab kannatada Ühendkuningriigis toimunud liiklusõnnetuses, mille põhjustas. Ühendkuningriigi sõiduk, siis saab kannatanu üldjuhul nõuda kahju hüvitamist üksnes

Ühendkuningriigis ja inglise keeles.

Liiklusõnnetus toimub Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis.

Kui Eesti inimene saab kannatada muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis toimunud liiklusõnnetuses, mis põhjustati Ühendkuningriigi sõidukiga, siis saab kahju hüvitamist nõuda üksnes kahju toimumiskoha riigi rohelise kaardi büroolt (kontaktid: https://www.cobx.org/)

Soovitused

Seletuskiri peab sisaldama järgmist:
 • kellaaeg ja kuupäev;
 • tee number, kus juhtum toimus;
 • liikumissuund (kust kuhu);
 • ilmaolud;
 • liiklusolud;
 • millisel real kumbki osapool liikus;
 • kuidas toimus kokkupõrge (kirjeldada võimalikult täpselt);
 • teise osapoole sõiduki reg. nr ja kindlustusselts;
 • kannatanu sõiduki vigastused;
 • süüdlase sõiduki vigastused;
 • täpne joonis, mis kindlasti peab näitama ka sõidusuunda. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sõidukite asetusele.
Sündmuskohal tuleb kindlasti teha pilte ja otsida sõltumatuid tunnistajaid.