Liiklusõnnetuse vormistamine

  • Esmalt tuleb tagada sündmuskoha ohutus, et ei tekiks uusi õnnetusi ja lisakahju.
  • Kui inimesed on viga saanud, siis kutsu viivitamatult kiirabi.
  • Sõidukeid ei tohi sündmuskohalt liigutada enne, kui õnnetus on vormistatud.
  • Kui sõidukite liigutamine on hädavajalik, et tagada sündmuskohal ohutus või liikluse sujumine, siis tuleb enne liigutamist märkida sõidukite asukoht joonisel, mille on allkirjastanud kõik osalised.
  • Õnnetuse vormistavad kas osapooled oma kirjaliku aktiga või kutsuvad kohale politsei.
  • Tunnistajate olemasolul on vaja üles märkida kõikide tunnistajate kontaktid  ja võimalusel võtta neilt seletuskirjad.