Politseile teatamine

Politseid tuleb kindlasti teavitada, kui
  • keegi osalistest on saanud isikukahju;
  • on tekkinud suur varakahju;
  • süüdlane on lahkunud sündmuskohalt;
  • süüdlane ei esita oma andmeid;
  • osapooled vaidlevad, kes on vastutav isik;
  • liiklusõnnetuses osaleb enam kui kaks sõidukit;
  • mõnel osalejal on joobe tunnused;
  • kannatanuks on vara omanik, keda ei ole kohapeal ja kelle osalusel ei ole võimalik õnnetust vormistada.
Hilisemate probleemide vältimiseks soovitame alati teatada õnnetusest politseile ja tegutseda seejärel politsei juhiste järgi. Tasub teada, et Euroopa riikides on erinevad seadused ja tavad, millest sõltub, kas politsei kohale kutsumine on kohustuslik.

Kui sündmuskohale tuleb politsei, ära lahku õnnetuskohalt, ilma et Sulle jääks mõni dokument, kus on kirjas liiklusõnnetuses osalenud isikute ja sõidukite andmed ja/või liiklusõnnetuse asjaolud. Kui politsei ei anna Sulle kohapeal õiendit liiklusõnnetuse kohta, siis küsi vastava politseiosakonna kontaktandmed, kust on võimalik hiljem vastavat õiendit saada.