Kampaania „Ravikindlustusega vaktsineerima“ tingimused

1. Kampaaniat „Ravikindlustusega vaktsineerima“ korraldab ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal (12025488)

2. Kampaaniaga kutsutakse üles sõlmima ERGO ravikindlustust soodustingimustel. ERGO annab tasuta vaktsineerimise lisakaitse limiidiga kuni 50 eurot.

3. Kampaania tähtaeg on 01.04.2022-31.05.2022. Soodustingimused kehtivad kampaaniaperioodi jooksul laekunud kindlustuslepingu soovidele.

4. Kampaania soodustuse saamiseks peab eraisikust kindlustusvõtja täitma kõiki alljärgnevaid tingimusi:

  4.1. Eelneva 90 päeva jooksul ei ole kliendil olnud kehtivat ravikindlustust Eesti ja Euroopa kodanikule ERGOs.

  4.2. Eraisiku ravikindlustuse lepingut saab kampaania tingimustel ainult kindlustuslepingus nimeliselt määratud füüsiline isik, kes on Eesti Vabariigi resident.

  4.3. Residendi ravikindlustuse leping vormistatakse läbi valmispaketi.

  4.4. Eraisikute puhul hüvitatakse kuni 50€ vaktsineerimise kulu ambulatoorse arstiabi kaitse tingimuste järgi (rakendub omavastutus vastavalt paketile).

  4.5. Klient, kes katkestab ravikindlustuse lepingu enne ühe aasta möödumist, maksab ERGOle tagasi ERGO poolt kompenseeritud vaktsineerimise kulu.

5. Kampaania raames soodustuse saamiseks peab juriidilisest isikust kindlustusvõtja täitma kõiki alljärgnevaid tingimusi:

  5.1. Eelneva 90 päeva jooksul ei ole kliendil olnud kehtivat tööandja ravikindlustuse lepingut ERGOs.

  5.2. Tööandja ravikindlustusleping sõlmitakse vähemalt kolmele töötajale. Kampaania ei laiene tööandja ravikindlustuse valmispakettidele.

  5.3. Tööandja ravikindlustuse lepingus peab olema valitud ambulatoorse arstiabi kaitsele vähemalt 10% suurune omavastutus.

  5.4. Klient, kes katkestab ravikindlustuse lepingu enne aasta möödumist, maksab ERGOle tagasi ERGO poolt kompenseeritud vaktsineerimise kulu.

6. Vaktsineerimise kulu hüvitatakse kui see on tekkinud 12 kuu jooksul pärast esimese kindlustusperioodi alguskuupäeva.

7. Kõikide kampaaniaperioodil laekunud sooviavalduste esitajatega võetakse kindlustushuvi väljaselgitamiseks ühendust hiljemalt kampaaniale järgneva nädala jooksul.

8. Tutvu kindlustustingimustega (www.ergo.ee/ergo/tingimused-ja-vormid/tingimused) ja küsi pakkumust www.ergo.ee/ergo/kasutajatugi