ERGO pension

Alates 1. septembrist on ERGO pensionifondide uus fondivalitseja Eestis Nordea Pensions
Estonia AS.

Baltimaade juhtiv kindlustusselts ERGO ja Põhjamaade suurim finantsgrupp Nordea sõlmisid kevadel kokkuleppe, millega ERGO Funds AS pensionifondide uueks fondivalitsejaks Eestis sai 1. septembril Nordea Pensions Estonia AS. Ülemineku kiitis heaks Finantsinspektsioon.

Siit leiate vastused korduma kippuvatele küsimustele. Lisainfot leiate ka pressiteatedetest, mis asuvad siin ja siin.

Tehingust

Miks loobub ERGO pensionifondide haldamisest?
ERGO lõpetab pensionifondide haldamise, et keskenduda oma põhitegevusele, milleks on elu- ja varakindlustus.

Miks saab ERGO fondide uueks haldajaks just Nordea?
Nordea on ERGO pikaajaline usaldusväärne koostööpartner ja klientide pensionivarad on Nordea pensionifondides kindlates kätes. Nordea on kõrge usaldusreitinguga Põhjamaade suurim finantsgrupp ja Nordea tulemused pensionifondide haldamisel on esmaklassilised. 2013. aastal olid mitmed Nordea pensionifondid turu parima tootlusega.

Kas ERGO lõpetab ka pensionikindlustuse pakkumise?
Ei, muudatus puudutab ainult pensionifonde. ERGO jääb ka edaspidi pakkuma teenust pensionite väljamaksefaasis, samuti pensionikindlustust ja teisi elukindlustustooteid.

Mis minu kindlustuslepingutest saab?
Pensionifondide valitsemise üleandmine ja ühendamine ei mõjuta kindlustuslepinguid. Kindlustuslepingud kehtivad edasi vastavalt kindlustuslepingule ja poliisile. ERGO jätkab kõigi elu- ja varakindlustusteenuste pakkumist.

Mis juhtub pärast 1. septembrit?
Alates 1. septembrist 2014 juhib Teie pensionivarasid Nordea Pensions Estonia AS.

1. oktoobril 2014 ühendab Nordea enamiku ERGO fondidest sarnase strateegiaga Nordea pensionifondiga. Vabatahtlikud ERGO Pensionifondid 3P1 ja 3P2 ühendatakse Nordea Pensionifondiga Intress Pluss, misjärel alaneb vastavate pensionisäästude riskitase.

Üleminekust

Kas minu pensionivara väärtus muutub?
Klientide pensionivara väärtus tehingu käigus ei muutu. Klientide õigused ja huvid on tehingus kaitstud.

Kas ma pean midagi seoses üleminekuga ise tegema?
Üleminek toimub automaatselt ja kliendid ei pea ise midagi tegema.

Kas mulle kaasneb fondide üleminekuga mingeid kulusid?
ERGO fondide automaatse üleminekuga Nordeasse ei kaasne kliendile mingeid kulusid. Kui klient aga omal algatusel esitab avalduse oma pensionisäästude üle viimiseks teise fondivalitseja fondi enne 1. septembrit, siis vastavalt tavapärasele regulatsioonile rakendub tagasivõtmistasu 1%.

Kas pean seoses fondide üleminekuga midagi deklareerima või mingeid makse maksma?
Ei, fondide valitsemise üleandmine ja fondide ühendamine ei too osakuomanikele kaasa täiendavaid deklareerimise, ega maksukohustusi.

Millise vahetuskursiga ERGO klient Nordea fondide osakuid saab?
Fondide vahetuskurss määratakse fondide ühinemise päeval vastavalt endiste ERGO fondide osakute ja Nordea fondide osakute 1. oktoobril 2014 kehtivatele puhasväärtustele. Kliendile kuuluvate pensionivarade väärtus osakute vahetamisel ei muutu.

Kuidas saan lisainfot ülemineku üksikasjadest?
Täiendavate küsimustega olete oodatud ERGO ja Nordea kontorites. Lisainfot saate ka ERGO klienditeeninduse telefonil 6106500, www.ergo.ee ja info@ergo.ee ning Nordea klienditeeninduse telefonilt 6283300 ja eesti@nordea.com. Lisainfot ülemineku kohta leiad ka Nordea kodulehelt. 

Kas fondide ülevõtmine mõjutab nende tootlust?
Ei, fondide tootlust ei mõjuta otseselt ei fondide valitsemise üle võtmine ega ka nende hilisem liitmine. Fondide tootlust mõjutavad tehtud investeeringud ja tulevikus tehtavad investeerimisotsused. Kõik tehinguga seotud kulud kannab fondivalitseja, mitte pensionifondid.

Kuidas toimub klientide üleviimine, arvestades, et ERGOl on 3 fondi, Nordeal aga 2?
Finantsinspektsioon on kooskõlastanud Nordea plaani liita ERGO pensionifondid 3P2 ja 3p1 Nordea pensionifondiga Intress pluss, mis on konservatiivsema investeerimispoliitikaga ning seeläbi tõenäoliselt ka madalama investeerimisriskiga fond. ERGO pensionifond 3P3 liidetakse sama riskiklassi fondiga Nordea Pensionifond Aktsiad 100. Nordea võtab kõikide klientidega ühendust, et anda vajadusel nõu pensionifondi vahetamise või maksete suunamise osas.

Kuidas muutuvad fondihaldustasud?
Fondide ühinemine ei too osakuomanikule kaasa täiendavaid kulusid. Kõik pensionifondide investeeringutega seotud tehingukulud katab fondide ühendamisel fondivalitseja Nordea Pensions Estonia AS. Fondide ühendamise järel kehtivad Nordea pensionifondide tasud, mis protsessi käigus ei muutu.
Valitsemistasu määr ühendamise tagajärjel mõnevõrra tõuseb. Seda ühe erandiga, pensionifond 3P2 valitsemistasu väheneb.
Fondide depootasu efektiivne määr omakorda alaneb oluliselt.
Samuti muutub soodsamaks III samba fondide osakute väljalasketasu määr.
Osakute tagasivõtu tasud ei muutu.

Kuidas mõjutab ERGO fondide üleminek Nordeale pensionivarade pärimist?
Fondiosakud on päritavad, olenemata nende omamise ajast ja sellest, kes on fondivalitseja.

Kuidas mõjutab üleminek väljamakseid?
Väljamaksed pensionifondist jätkuvad endisel kujul ja suuruses. Kui väljamaksete avaldus on juba tehtud, siis korraldab Eesti Väärtpaberiteregister makseid olenemata, missuguses fondis hetkel raha on.

Mida tähendab fondide liitmine ja ühendamine?
Fondide ühendamisel ühendatakse kaks sarnase investeerimisstrateegiaga pensionifondi nii, et ühendatava pensionifondi osakuomanikud saavad enda osakute vääringus ühendava pensionifondi osakuid. Ühendava pensionifondi osakuomaniku jaoks muutusi ei toimu. Ühendatava fondi investeeringud liidetakse ühendava fondi omadega. Fondide ühendamise tulemusel on fondil rohkem osakuomanikke ja varasid. Fondide liitmine tähendabki fondide ühendamist.

Mis ajaks tuleb vahetusavaldus esitada, kui ma ikkagi ei soovi Nordea fondidega liituda?
Sellisel juhul tuleb pensionifondi mõnda muusse panka üleviimise avaldus esitada hiljemalt 31. juuliks. Selle põhjuseks on see, et pensionifondi osakute vahetamised toimuvad kolm korda aastas: jaanuari, mai ja septembri esimestel päevadel ning avaldus peab olema esitatud ja registripidajale laekunud hiljemalt üks kalendrikuu enne vahetuse toimumist. Niisiis pärast 31. juulit esitatud avaldused arvesse ei lähe.

Kust saan infot oma pensioniosakute kohta?
Oma pensioniosakute kohta saab alati infot Pensionikeskuse lehel www.pensionikeskus.ee ja ajalehe Äripäeva lehelt www.aripaev.ee ÄP Investori alajaotusest. Nordea pensioniosakute kohta saab infot ka lehelt