ERGO Eesti annab pensionifondide valitsemise üle Nordeale

22. mai 2014

Baltimaade juhtiv kindlustusselts ERGO ja Põhjamaade suurim finantsgrupp Nordea sõlmisid kokkuleppe, millega ERGO Funds AS pensionifondide uueks fondivalitsejaks Eestis saab Nordea Pensions Estonia AS. Ülemineku on heaks kiitnud Finantsinspektsioon.

Tehing jõustub 1. septembril 2014, misjärel kannab ERGO klientide pensionivara eest hoolt Nordea. Pensionifondide üleminek Nordeasse puudutab ligi 28 000 ERGO klienti. Tehingu tulemusel Nordea pensionifondide klientide arv Eestis kahekordistub ja varade maht suureneb 60%, kasvatades Nordea II samba turuosa 8%-ni.


ERGO ja Nordea äritehing sai teoks mõlema ettevõtte pikaajalistest ärisuundadest lähtudes. „Oleme pensionivara valitsemisel olnud edukad ja meie klientidel on põhjust olla Nordea fondide tulemustega rahul,“ ütles Nordea Pensions Estonia juht Angelika Tagel. „Kinnitame, et kogu protsessi vältel on kõigi klientide õigused ja huvid kaitstud,“ lisas ta.

„Nordea panga jaoks on tegu väga olulise strateegilise arenguga. Säästmis- ja investeerimisteenused on pangale ja paljudele meie klientidele võtmetähtsusega. Eesti parima pangana oleme kindlad, et meil on selles valdkonnas palju pakkuda,“ kinnitas Nordea panga juht Andreas Laane.

„ERGO pensionifondid on läbi aastate olnud edukad. Kuna meie põhivaldkonnaks on kindlustus, oleme otsustanud keskenduda vara- ja elukindlustusteenustele,” ütles ERGO Funds juhatuse liige Alo Alunurm.

2013. aastal alustasid Nordea ja ERGO koostööd elukindlustuse pakkumisel Nordea Eesti klientidele. „Seetõttu teame, et anname fondide valitsemise üle heale partnerile. Oleme mõlemad rahvusvahelised suurettevõtted, kelle jaoks on olulised professionaalsus, kliendikesksus ja hea teenindus,“ rõhutas Alo Alunurm.

Muudatus puudutab üksnes ERGO II ja III samba pensionifonde ning toimub klientide jaoks automaatselt. ERGO jätkab pensionide väljamakseteenuse (pensioni annuiteet), pensionikindlustuse ja teiste elukindlustustoodete pakkumist.

Kõikidele pensionifondide üleminekuga seotud klientidele saadetakse täpsustav info. Lisainfot saab ka ERGO ning Nordea kontoritest, klienditoe telefonidelt ja kodulehtedelt.

Fondivalitseja vahetus toimub 1. septembril 2014. Nordea ühendab ERGO pensionifondid sarnast strateegiat omava Nordea pensionifondiga 1. oktoobril 2014.

ERGO on üks Baltimaade juhtivaid kindlustusgruppe, mis pakub kõiki kindlustustooteid: vara-, elu-, pensioni- ja ravikindlustust. ERGO Eesti kuulub rahvusvahelisse ERGO gruppi, mis on maailmas esindatud rohkem kui 30 riigis. Euroopas on ERGO üks suuremaid kindlustusseltse.

2013. aastal maailma juhtiva pangandus- ja rahandusajakirja The Banker poolt Eesti parimaks pangaks tunnistatud Nordea kuulub Põhjamaade suurimasse finantskontserni Nordea Bank AB. Nordea Pensions Estonia AS pakub Eestis pensionifonde alates 2008. aastast ning kuulub Põhjamaade suurimasse elu- ja pensionikindlustuse gruppi Nordea Life and Pensions.

Nordea on Eestis stabiilselt kasvanud, tugevdades positsiooni nõustava kodupangana. 2014. aasta I kvartalis kasvatas Nordea oma kliendibaasi eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,1% ning säästmis- ja investeerimistoodete mahtu 21%.


KKK

Kas klientide pensionivara väärtus muutub?
Klientide pensionivara väärtus tehingu käigus ei muutu. Klientide õigused ja huvid on tehingus kaitstud.

Kas kliendid peavad midagi seoses
üleminekuga ise tegema?
Üleminek toimub automaatselt ja kliendid ei pea ise midagi tegema.

Kas kliendile kaasneb fondide
üleminekuga mingeid kulusid?
ERGO fondide automaatse üleminekuga Nordeasse ei kaasne kliendile mingeid kulusid.
Kui klient aga omal algatusel esitab avalduse oma pensionisäästude üle viimiseks teise fondivalitseja fondi enne 1. septembrit, siis vastavalt tavapärasele regulatsioonile rakendub tagasivõtmistasu 1%.


Millise vahetuskursiga ERGO klient Nordea osakuid saab?

Fondide vahetuskurss määratakse fondide ühinemise päeval vastavalt endiste ERGO fondide osakute ja Nordea fondide osakute 1. oktoobril 2014 kehtivatele puhasväärtustele. Kliendile kuuluvate pensionivarade väärtus osakute vahetamisel ei muutu.

Mis juhtub p
ärast 1. septembrit?
Alates 1. septembrist 2014 juhib ERGO klientide pensionivarasid Nordea Pensions Estonia AS.
1. oktoobril 2014 ühendab Nordea  enamiku ERGO fondidest sarnase strateegiaga Nordea pensionifondiga. Vabatahtlikud ERGO Pensionifondid 3P1 ja 3P2 ühendatakse Nordea Pensionifondiga Intress Pluss, misjärel alaneb vastavate pensionisäästude riskitase.

Kas ERGO l
õpetab ka pensionikindlustuse pakkumise?
Ei, muudatus puudutab ainult pensionifonde. ERGO jääb ka edaspidi pakkuma teenust pensionite väljamaksefaasis, samuti pensionikindlustust ja teisi elukindlustustooteid.
Kõik kindlustuslepingud ja nende tingimused jäävad kehtima muutumatul kujul. ERGO jätkab uute kindlustuslepingute sõlmimist tavapärases korras.

Kuidas saavad kliendid lisainfot?

Tehnigusse puutuvad korduma kippuvad küsimused ja nende vastused leiate siit. Täiendavate küsimustega on kliendid oodatud ERGO ja Nordea kontorites. Lisainfot antakse ka ERGO klienditeeninduse telefonil 6106500, www.ergo.ee ja info@ergo.ee ning Nordea klienditeeninduse telefonilt 6283300, www.nordea.ee ja eesti@nordea.com.