1. augustil 2011 muutuvad ERGO pensionifondide tingimused

1. august 2011

ERGO Funds AS teatab, et 1.08.2011 jõustuvad ERGO Pensionifondi 2P1, ERGO Pensioni-
fondi 2P2, ERGO Pensionifondi 2P3, ERGO Pensionifondi 3P1, ERGO Pensionifondi 3P2 ja ERGO Pensionifondi 3P3 tingimuste muudatused.

Tingimuste muudatused tulenevad 1.08.2011 jõustuvatest kogumispensionide seadusest ja investeerimisfondide seadusest. Tingimuste muudatused ei ole fondi investeerimispoliitika ja
-strateegia ning osakuomaniku huvide seisukohast olulise tähtsusega ja need ei kahjusta osakuomanike õigustatud huvisid.

Muudetud tingimuste tekstid on kättesaadavad nii ERGO kontorites üle Eesti kui ka siinsamas ERGO kodulehel:
ERGO Pensionifond 2P1
ERGO Pensionifond 2P2
ERGO Pensionifond 2P3
ERGO Pensionifond 3P1
ERGO Pensionifond 3P2
ERGO Pensionifond 3P3

Küsimuste korral palume need saata e-posti aadressil funds@ergo.ee.

ERGO Funds AS
Telefon 610 6500
funds@ergo.ee