Elukindlustuse korral

  • Kindlustusandja hüvitab kahju vastavalt kindlustuslepingu tingimustele. Seega on väga oluline, et Sa juba lepingu sõlmimisel tutvuksite põhjalikult kindlustustingimustega.
  • Teavita kindlustusjuhtumist esimesel võimalusel kindlustusseltsi kas isiklikult või kolmanda(te) isiku(te) kaudu.
  • Kui kindlustusjuhtumi on põhjustanud kolmanda isiku tegevus või see on toimunud töökohal, siis peab juhtumi olema registreerinud politsei või tööandja.
  • Kui kindlustusjuhtum on toimunud välismaal, siis tuleb koguda kõik kindlustusjuhtumit tõendavad dokumendid, ka kõikide arsti poole pöördumiste ja teostatud ravi kohta. Kindlustusandja võib vajadusel paluda nende dokumentide tõlkimist soodustatud isiku kulul.