Liiklusõnnetuse teate vormistamine

  • Täida blankett “Teade liiklusõnnetusest” olenemata sellest, kas õnnetusest on teatatud politseile või ei.
Euroopa riikides, kus kehtib roheline kaart (rahvusvaheline liikluskindlustus), kasutatavad liiklusõnnetuse teate blanketid on sarnased Eestis kasutatava blanketiga “Teade liiklusõnnetusest”. See tähendab, et samade numbritega tähistatud lahtrid on sama tähendusega.
Peamine erinevus on selles, et Euroopas kasutatavale blanketile ei märgita kohapeal liiklusõnnetuse eest vastutavat isikut – puudub lahter “Olen vastutav liikluskahju põhjustamise eest”.

Liiklusõnnetuse toimumise kohal pannakse kirja õnnetuse asjaolud, vastutuse otsustab kindlustusselts esitatavate tõendite alusel.
  • Võrdle liiklusõnnetuse võõrkeelse akti sisu eestikeelsega.
  • Kontrolli üle teise osapoole andmed (auto reg. märk ja kindlustusseltsi nimi).
  • Joonista võimalikult selge skeem, millele märgi sõidukite liikumissuunad ja sõidukite paiknemine. Skeem tuleb teha võimalikult suur, et oleks võimalik märkida sõidukite asukohad nii üksteise kui ka tee ja sõiduradade suhtes.
  • Märgi blanketi lahtris 12 kummagi osaleja tegevus vastavalt sellele, kumma blanketipoole ta täitis.
  • Pööra tähelepanu märkuste lahtrile (punkt 14). Selles lahtris tehtud märkused on teatud riikides siduvad mõlemale osapoolele.
  • Ära kirjuta alla aktile, millele tehtud märkustest Sa aru ei saa. Liiklusõnnetuses osalejal on õigus nõuda tõlki (nt saatkonnast).
  • Võta endale kindlasti liiklusõnnetuse teate blanketi üks täidetud eksemplar.