Milliste murede puhul aitab õigusabikulude kindlustus?

30. september 2020

Õigusabikulude kindlustus on oluline lisakaitse, mis aitab ootamatult tekkinud olukordades enda eest seista ning olla teisele osapoolele võrdne vastane. Millised on aga kõige sagedasemad ja ootamatumad juhtumid, millega õigusabikulude kindlustuse juristi poole pöördutakse?

Arvuta õigusabikulude kindlustuse makse siin

ERGO õigusabikulude kindlustuse ärijuhi Maiko Kalveti sõnul tuleb kõige rohkem ette töövaidlusi. „Võiks ju arvata, et tänases Eestis toimivad töösuhted üsnagi korrektselt, kuid tegelikult on just töövaidlused üheks kõige sagedasemaks põhjuseks, miks vajatakse juristi nõu ja abi. Näeme tihti juhtumeid, kus töölepingud lõpetatakse ebaseaduslikult, jäetakse maksmata lõpparve või nõutakse töötajatelt ebamõistlikke kahjuhüvitisi. Probleeme tekib kahjuks isegi inimestel, kes arvavad, et neil on väga hea töösuhe,“ rääkis Kalvet.  

Lisaks tööõigusele on väga sagedased tarbijaõigusega seotud vaidlused. Olgu nendeks siis garantiivaidlused kauplustega või rahulolematused halvasti osutatud teenuste osas.  

Kalveti sõnul sagenevad juriidilised vaidlused just majanduslikult keerulistel aegadel. „Näiteks koroonakriisi ajal on vaidluste arv kasvanud lausa 70%. Kriisiaega iseloomustabki suuresti muster, kus need, kes peaksid midagi hüvitama, ei taha maksta ja kellel on midagi saada, üritavad seda välja nõuda.“  

ERGO esindaja sõnul on klassikalise juhtumid, mis ootamatult inimestele ebaõiglase hüvitise nõude toovad, seotud tihti ostu-müügi tehingute järgsete vaidlustega.  

„Näiteks pärast  kinnisvara või auto müümist hakkab ostja nõudma varjatud puudustega seotud hüvitist. Või alumise korruse korteri kindlustusselts nõuab kahju hüvitamist ülemise korruse elanikult, kuigi viimase tõttu pole kahju alumisele korterile tekkinud,“ selgitas Kalvet.  

Tema sõnul lüüakse taolistel juhtudel oma õiguste eest seismisel pahatihti käega, sest õigusabiga seotud kulusid peetakse kalliks ja juriidilist asjaajamist keeruliseks.  

„Selleks, et oma õiguste eest oleks võimalik seista, on heaks abiks õigusabikulude kindlustus, mis aitab olukordades, kus sinu või su perega on käitutud ebaõiglaselt ning sellega kaasnevad rahalised kulutused või saamatajäänud hüvitised. Kogemused näitavad, et see on oluline lisakaitse, mis võimaldab ootamatult tekkinud olukordades olla teisele osapoolele võrdne vastane,“ lisas Maiko Kalvet.

Arvuta õigusabikulude kindlustuse makse siin

Loe veel samal teemal:  
Kuidas kaitsta end suurte väljaminekute eest, kui oled sattunud juriidilisse vaidlusesse?
Õigusabikulusid ei pea alati ise kandma