Ravikindlustuse korral

  • Haigestumisel pöördu oma perearsti poole, õnnetusjuhtumi korral lähimasse traumapunkti või haigla vastuvõtutuppa.
  • Kui vajad eriarsti nõuannet, oleks hea aru pidada oma perearstiga, kuhu konsultatsioonile minna. Eriarsti konsultatsioonist on rohkem kasu, kui Sul on tehtud eelnevad uuringud perearsti juures.
  • On võimalik pöörduda ka ilma perearsti suunamiseta ERGO lepingupartneritest raviasutuse või arsti poole (sellekohase teabe oled saanud koos kindlustuspoliisiga). Visiiditasu Sa maksma ei pea.
  • Vastuvõtule minnes võta alati kaasa oma ravikindlustuskaart. Ole valmis selleks, et arst võib kontrollida Sinu kindlustuskaitse olemasolu.
Kindlustuskaitse kehtib, kui oled tasunud kindlustusmaksed õigeaegselt. Tavaliselt tasutakse raviarved otse arstile või raviasutusele nende esitatud arvete alusel. Sul endal tuleb maksta vaid hambaravi eest. Kui mingil põhjusel siiski oled maksnud raviteenuste eest ise, kui tasud hambaravi eest või kui soovid transpordikulude korvamist, esita kolme päeva jooksul ERGO Life Insurance SE Eesti filiaalile hüvitistaotlus. Täida ravikindlustushüvitise taotluse blanket ja lisa sellele järgmised dokumendid:

  • kindlustuspoliis
  • koopia isikut tõendavat dokumendist
  • raviteenuste originaalarve koos tasumist tõendava kviitungiga
  • haigestumise või õnnetusjuhtumi puhul arsti väljavõte haigusloost või tervisekaardist
  • transpordikulude originaalarve koos arsti kinnitusega, et transport oli vältimatuks arstiabiks vajalik.
Hüvitis makstakse välja kahe nädala jooksul arvates kõikide nõutud dokumentide esitamisest.